Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuvaiheet
Maastrichtin sopimuksen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

 

Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
määritettiin Maastrichtin sopimuksessa käsittämään kaikki
unionin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat mukaan
luettuna yhteinen puolustuspolitiikka, joka voi aikanaan
johtaa yhteiseen puolustukseen. Lisäksi määrittelyyn sisältyi
useita poikkeuksia, joiden tarkoituksena oli taata jäsenmaiden
määräysvalta omasta turvallisuuspolitiikastaan.

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jäsenmaiden keskinäistä
yhteistyötä, jossa kaikki päätökset tuli tehdä konsensus-
periaatteella. Sen mukaisesti yksikin jäsenmaa saattaa estää
päätöksen, jos se katsoo turvallisuusetujensa niin vaativan.
Käytännössä useimmiten kuitenkin tarvitaan useita jäsenmaita
eriävän kannan tueksi, ja toisaalta on käytetty myös pidättymisen
tai syrjäänvetäytymisen mahdollisuutta.
 

Edellinen Seuraava