Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

EU:n instituutiot 1990-luvun alussa
Ohjeet, aloitteet ja päätöksenteko

 


Mainituissa pilareissa päätöksenteko poikkesi siten, että
”yhteisöasioita” valmisteli lähinnä Euroopan komissio, jonka
toiminta oli jäsenmaiden hallituksista riippumatonta, kun
taas toisen ja kolmannen pilarin päätökset teki ministeri-
neuvosto (EU:n neuvosto), jossa jäsenmaiden hallituksilla
oli edustajansa.

Jäsenmaita edustaneiden valtion- ja hallitusten päämiesten
kokous, Eurooppa-neuvosto, voi tehdä aloitteita ja antaa
politiikkaohjeita, mutta tällä ”huippukokouksella” ei ollut
muodollista päätösvaltaa. Euroopan parlamentti seurasi
ja valvoi komission ja neuvoston toimintaa ja antoi
hankkeista lausuntoja ilman merkittävää lainsäädäntö-
tai päätösvaltaa muissa kuin ensimmäisen pilarin
yhteisöpäätöksiin kuuluvissa asioissa.

Edellinen Seuraava