Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

EU:n instituutiot 1990-luvun alussa
Kolmen pilarin järjestelmä

 


Maastrichtin sopimuksella muodostetussa Euroopan
unionissa oli perusrakenteena ns. kolmen pilarin järjestelmä.
Ensimmäisen pilarin muodosti Euroopan yhteisö, joka hoiti
ensisijassa taloudellisia ja EU:n sisäisiin asioihin kuuluvia
kysymyksiä ja jossa komission rooli oli keskeinen. Toinen
pilari sisälsi jäsenmaiden yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan,
 jonka päätöksenteosta vastasi ensi sijassa ministerineuvosto.
Kolmanteen pilariin kuuluivat sisäisen turvallisuuden
ja oikeusasiat.

 

Kolmen pylvään järjestelmä

Edellinen Seuraava