Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Maastrichtin sopimus Euroopan unionista
Kehitys poliittisen ja taloudellisen unionin suuntaan

 


Kylmän sodan päätösvaiheessa, vuonna 1990 alkaneessa
hallitusten välisessä konferenssisarjassa, Euroopan
yhteisöstä ryhdyttiin muokkaamaan
poliittista unionia, jonka piti olla alkuna EU:n pohjalle
rakentuvalle liittovaltiolle. Tässä vaiheessa
jäsenmaissa ei ollut halukkuutta
alueelliseen laajennukseen, vaan suosittiin
suunnitelmaa Euroopan talousalueen (ETA)
muodostamiseksi EY-maiden ja jo
vapaakauppasopimuksen tehneiden
Efta-maiden kesken. Siinä oli Efta-maille tarjolla pääsy
EY:n sisämarkkinoille ilman osallistumista kaikkiin
jäsenyysvelvoitteisiin mutta myös ilman oikeutta
osallistua EY:n talouspolitiikasta päättämiseen.
 

Edellinen Seuraava