Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Läntisen Euroopan integraation syveneminen
Poliittisen integraation voimistuminen

 Myös poliittinen integraatio voimistui, kun vuodesta 1987
yhtenäisasiakirjan pohjalta helpotettiin liikkumista EY-alueella
ja pantiin alulle yhteisiä ohjelmia. Schengenin sopimuksella
useat Länsi-Euroopan maat poistivat rajoiltaan tarkastukset.

Edellinen Seuraava