Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Läntisen Euroopan integraation syveneminen
Taloudellisia ohjelmia ja sopimuksia

 Talouden alalla EY:n merkitys kasvoi verraten
tasaisesti joskin hitaasti muun muassa Efta-maiden
kanssa 1970-luvun alkupuolella tehdyn vapaakauppasopimuksen
ansiosta. Taloudellinen integraatio nopeutui, kun
tulevan talous- ja rahaliiton ensimmäisessä vaiheessa
rahamarkkinat vapautettiin ja laaja sisämarkkinaohjelma
käynnistyi vaiheittain 1980-luvun lopulla. Se tuli voimaan
vuoden 1993 alussa, jolloin toteutui jo alun perin Rooman
 sopimukseen sisällytetty tavoite ”neljästä vapaudesta”:
vapaa liikkuvuus tavaroille, palveluille, ihmisille ja pääomille.
 

Edellinen Seuraava