Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Läntisen Euroopan integraation syveneminen
Integraation hidas eteneminen

 Integraatio syveni kuitenkin hitaasti, sillä yritykset aikaansaada yhteinen
valuutta ja omaksua toimiva yhteinen ulkopolitiikka kohtasivat vastustusta.
”Uuden kylmän sodan” aikaan 1980-luvun alkupuoliskolla integraatiokehitys
oli niin hidasta, että puhuttiin Euroopan yhteisön ”pysähtyneisyyden”
(stagnaation) tai ”näivettymisen” ajasta.

Edellinen Seuraava