Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Läntisen Euroopan integraation syveneminen
Euroopan yhteisön laajeneminen

 

Vuonna 1957 Rooman sopimuksella perustettu
Euroopan talousyhteisö (European Economic
Community, EEC) käsitti aluksi kuusi Länsi-Euroopan
maata. Se laajeni kahden vuosikymmenen kuluessa
toiminnallisesti Euroopan yhteisöksi (European
Community, EC), kun vuonna 1967 talousyhteisöön
fuusioitiin Euroopan hiili- ja teräsliitto ja Euratom.
Euroopan yhteisö laajeni alueellisesti 1970-luvulla
muun muassa Ison–Britannian jäseneksi tulon myötä
ja alkoi ottaa tehtäväpiiriinsä yhä enemmän myös
poliittista yhteistyötä.
 

Seuraava