Kylmän sodan päätösvaihe   -  Neuvostoliiton hajoaminen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Venäjä Neuvostoliiton seuraajavaltiona
Siirtyminen markkinatalouteen epäonnistui

 Neuvostoliiton sosialistisen talousjärjestelmän muuntaminen
markkinataloudeksi lähti käyntiin vapauttamalla hinnat ja
yksityistämällä valtion omistamia tuotantolaitoksia. Valtion
omaisuutta siirtyi myös rikollisin tai muuten kyseenalaisin keinoin
yksityisomistukseen. Väestön elintaso laski talouden
epäjärjestyksen, inflaation kiihtymisen ja sosiaaliturvan
romahduksen vuoksi.
 

Edellinen Seuraava