Kylmän sodan päätösvaihe   -  Neuvostoliiton hajoaminen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Kansallisuuskysymyksien kärjistyminen etelässä
Kaukasian vakavat rajariidat

 

Vakavia levottomuuksia alkoi 1980-luvun lopulla esiintyä Kaukasian ja Keski-Aasian
neuvostotasavalloissa. Riidat koskivat yleensä kansallisuuksien välille vedettyjen
hallinnollisten rajojen kulkua. Stalinin aikaisella kansallisuuspolitiikalla toisen maailman-
sodan jälkeen oli nimenomaan pyritty vanhojen kansallisuuskokonaisuuksien
rikkomiseen, mihin liittyi myös suuria väestönsiirtoja.

Muslimiväestön voimakas lisääntyminen eteläisissä neuvostotasavalloissa myötä-
vaikutti sisäisten levottomuuksien voimistumiseen. Neuvostoliiton talouden
heikentyminen kurjisti oloja erityisesti maan eteläosissa.

Edellinen Seuraava