Kylmän sodan päätösvaihe   -   Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Jugoslavian hajoamisen taustat
Osatasavalloilla itsenäisyystavoitteet

 

Myös Jugoslaviassa oli vallalla kommunistinen hallintojärjestelmä, mutta
vuonna 1980 tapahtuneen marsalkka Titon kuoleman jälkeen se oli jo
alkanut vähitellen rapautua.  Jugoslavia ei kuulunut Varsovan liittoon,
eikä siellä ylläpidetty tyypillistä sosialistista suunnitelmataloutta, vaan
osavaltioilla ja yrityksillä oli hyvin itsenäinen päätösvalta. Myöskään
matkustamista ei rajoitettu, vaan suuri
joukko jugoslaaveja työskenteli läntisen
Euroopan maissa. Pahasti velkaantuneen
liittovaltion osatasavallat riitaantuivat
lähinnä talouskysymyksistä ja ryhtyivät
tavoittelemaan itsenäisyyttä.

Edellinen Seuraava
Toisen maailmansodan ja Titon perintö Jugoslaviassa     Jugoslavian osavaltiot 1990 alussa