Kylmän sodan päätösvaihe   -   Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Bulgarian hidas muutos
Talouden ja yhteiskuntarakenteen muutos hidasta

 

Talousreformissa valtiojohtoinen teollisuus yksityistettiin, mutta
muutaman vuoden kuluessa omistus jälleen keskittyi verraten
harvoihin käsiin. Jatkuvien talousongelmien vuoksi sosialistit palasivat
välillä valtaan vuonna 1994, mutta se ei tuonut parannusta.

Kävi ilmi, että poliittisen järjestelmän muutos kesti useita vuosia eikä
vuosikymmenen kuluessakaan tuottanut vielä perustavaa muutosta
yhteiskuntarakenteeseen. Talouden vakauttamiseen meni suunnilleen
saman verran aikaa.

 

Edellinen Seuraava