Kylmän sodan päätösvaihe   -   Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Saksan yhdistyminen
Saksan miehityksen päättyminen

 

Sodanaikaiset liittoutuneet luopuivat syyskuussa 1990 viimeisistä miehitysvallan oikeuksistaan tehdessään DDR:n ja liittotasavallan edustajien kanssa sopimuksen Saksan yhdistymisestä. Se tuli voimaan 3. lokakuuta.

Neuvostoliiton asevoimien poistuminen kesti kolmisen vuotta mutta sujui lopulta rauhallisesti
ja järjestyneesti. Myös läntisten liittolaisten asevoimia poistui liittotasavallan
alueelta mutta paljolti siirtokustannuksien säästämiseksi niitä myös jäi
sinne vanhoille kasarmialueilleen. Yhdistynyt Saksa pysyi
Naton jäsenmaana.

 

Edellinen Seuraava