Kylmän sodan päätösvaihe   -   Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Saksan yhdistyminen
Neuvostoliiton otteen heltiäminen DDR:stä

 

”Saksan kysymykseen” oli saatu tilapäinen ratkaisu 1970-luvun alussa tehtyjen
itäsopimusten ja Helsingissä kesällä 1975 allekirjoitetun Etykin päätösasiakirjan myötä.
Tilanne pysyi pääpiirtein muuttumattomana aina 1980-luvun lopulle, vaikka kahden
saksalaisvaltion välisissä suhteissa tapahtuikin pientä lähentymistä. Yleisesti kuitenkin
arvioitiin, että vastakkaiset blokit ja niiden suuret armeijat Saksassa eivät toistaiseksi
sallisi maan yhdistymiseen vievää kehitystä.

Neuvostoliitossa 1980-luvun puolivälissä aloitettu, Mihail Gorbatshovin johtama
uudistusohjelma herätti Itä-Saksassa toivoa olojen vapautumisesta, mutta DDR:n
hallitus vastasi kurin koventamisella. Neuvostoliiton johdossa kypsyi päätös, että
DDR:n hallitusta ei enää tueta suhteissa Länsi-Saksaan ja omien oppositio-
voimien uudistusvaatimuksien torjumiseksi, vaan sen on tultava toimeen
omillaan. Neuvostoliiton heikko taloustilanne pakotti kehittämään yhteyksiä
länteen, ja Saksan liittotasavalta tuli siinä vastaan.
 

Edellinen Seuraava