Kylmän sodan päätösvaihe   -   Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Puolan yhteiskunnallinen murros
Solidaarisuus-ammattiliito

 

Puola oli Neuvostoliiton luoman itäblokin keskeinen valtio sijaintinsa ja
suuren asukaslukunsa vuoksi. Puolan talous oli kuitenkin selvästi
avoimempi kuin neuvostomalli edellytti, ja katolisella kirkolla oli
vahva asema. Talousongelmat syvenivät jo 1970-luvun lopulla
ja johtivat laajoihin lakkoihin sekä solidaarisuus-ammattiliiton
syntyyn vuonna 1980. Maata hallittiin välillä sotatilalain turvin,
ja tuhahdetut muutospaineet voimistuivat vuosikymmenen
lopulle tultaessa.

Seuraava