Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Kylmän sodan voittajat?
Kaikki hyötyivät kylmän sodan päättymisestä


Kylmän sodan voittajaksi oli näennäisen helppo nimetä ”länsi” sekä häviäjäksi itäblokki ja erityisesti Neuvostoliitto. Tarkemmin tutkittaessa voittajia oli selvästi enemmän, eikä häviäjienkään määrittäminen ole aivan yksiselitteistä. Nykyisin voidaan jo sanoa, että kaikki kansat hyötyivät kylmän sodan päättymisestä.

Jatkuva keskustelu kylmän sodan alkamisen syistä ja tapahtumista
sekä toisaalta sen yllätyksellisestä päätöksestä ja moninaisista
seurauksista kertoo, ettei noin laajojen tapahtumien
selittäminen ole helppoa. Kansainvälisen politiikan
tutkijat tunnustavat, että erilaiset näkökulmat
ja selitysmallit ovat yhtä lailla oikeutettuja.

Edellinen