Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Uudet teknologiat rajojen rikkojina
Maailmanlaajuisten verkostojen synty


 

Tiedonvälitys kehittyi 1980-luvulla siten, että syntyi jo maailmanlaajuisia
 verkostoja, joita hallitukset eivät pystyneet kontrolloimaan.
Kansalaisjärjestöjen tärkeä yhteydenpitoväline oli noihin aikoihin telefax,
joka siirsi nopeasti tekstiä ja kuvia puhelinyhteyksiä hyväksikäyttäen.
Varsinainen läpimurto tällä alalla tapahtui kuitenkin vasta Internetin
tullessa laajaan käyttöön 1990-luvun alussa.

Vanhanaikainen kirje- ja puhelinsensuuri ei enää voinut hallita nopeasti
laajenevaa tiedonvälitystä. Erityisen selväksi tämä tuli Moskovassa
elokuussa 1991, jolloin vanhoilliset kommunistit yrittivät vallankaappausta
mutta eivät saaneet hallintaansa puhelin- eikä telefax-yhteyksiä.

Edellinen Seuraava