Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Etyk ja aseidenriisunta
Etykille kiinteitä rakenteita


 

Uusina ongelmina lueteltiin kansalliset vähemmistökysymykset ja
taloudellinen yhteistyö “uudessa Euroopassa”. Sen vuoksi päätettiin
jatkaa neuvotteluja luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien
sekä aseidenriisunnan edistämiseksi. Euroopan turvallisuus- ja
 yhteistyökonferenssille päätettiin luoda kiinteitä rakenteita muun
muassa vakinaistamalla ulkoministerien kokous vähintään kerran
vuodessa tapahtuvaksi sekä perustamalla Prahaan sihteeristö,
Wieniin konfliktien estämisen keskus ja Varsovaan vaalien
valvonnan yksikkö. Lisäksi sovittiin tehostetusta seurantakokousmenettelystä ja
asiantuntijoiden tapaamisista.

Edellinen Seuraava