Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Etyk ja aseidenriisunta
Uuden Euroopan peruskirjan sisältö


 

Uusi peruskirja syntyi kylmän sodan päättymisen hengessä ja vastasi
pitkälle läntisiä käsityksiä demokratiasta ja markkinataloudesta.
Neuvostoliitto hyväksyi nuo periaatteet osana uudistusohjelmaansa
mutta pyrki samalla säilyttämään valtiollisen kokonaisuutensa, jota
kansallisuusliikkeiden esille nostamat eroamisvaatimukset jo vakavasti
 uhkasivat.

Pariisin asiakirjan pääsisältönä on ajatus yhdistyneestä Euroopasta
(itse asiassa “Etyk-alueesta Vancouverista Vladivostokiin”), jossa
noudatetaan yhteisiä perusarvoja ja pidättäydytään väkivallan
käytöstä. Keskeisiksi arvoiksi määritettiin: ihmisoikeuksien
 kunnioittaminen, edustuksellinen ja moniarvoinen demokratia
sekä oikeusvaltioperiaate. Lisäksi korostettiin niiden merkitystä
markkinatalouden kehittämiselle ja hyvinvoinnin lisäämiselle.

Edellinen Seuraava
Uuden Euroopan peruskirja