Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Etyk ja aseidenriisunta
Etyk kylmän sodan loppuvaiheissa

 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (Etyk) puitteissa
käytiin kylmän sodan loppuvaiheissa useita rinnakkaisia
neuvotteluja valmisteltiin sopimuksia ”Helsinki-prosessin”
eri aloille. Uutta oli ennen kaikkea aseidenriisuntaneuvottelujen
liittäminen Etykin yhteyteen.

Keskeiset periaatteet valtioiden välisistä suhteista ja ihmisten
välisestä kanssakäymisestä koottiin yhteen dokumentiksi, joka
allekirjoitettiin Etyk-maiden johtajien kokouksessa Pariisissa
21.11.1990. Kyseessä oli ensimmäinen huippukokous vuonna
1975 Helsingissä pidetyn konferenssinjälkeen. Myös
asiakirja, jota nimitettiin Uuden Euroopan perus-
kirjaksi (Charter of Paris for a New Europe),
oli tarkoitettu täydentämään ja
saattamaan ajan tasalle Helsingin
päätösasiakirjassa (1975)
määritettyjä periaatteita.

Edellinen Seuraava