Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

YK kylmän sodan päätösvaiheessa
Suurvaltojen yhteisymmärryksen paraneminen


 

Kylmän sodan päätösvaiheessa suurvaltojen välinen yhteisymmärrys
paransi YK:n turvallisuusneuvoston toimintakykyä niin, että se sai nopeasti
aloitetuksi vastatoimet muun muassa Irakia vastaan Kuwaitin miehityksen
johdosta elokuussa 1990. Myös eteläisen Afrikan konfliktien ratkaisulle tuli
paremmat edellytykset. Näin saatiin aihetta puhua jopa ”uudesta maailman-
järjestyksestä”,  jossa YK:lla olisi keskeinen rooli.

Edellinen Seuraava
YK:n toiminta Namibian itsenäistymisen hyväksi