Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

YK kylmän sodan päätösvaiheessa
Turvallisuusneuvoston toiminnassa vaikeuksia


 

Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin maailmanjärjestö Yhdistyneet
kansakunnat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. YK oli
tarkoitettu nimenomaan kollektiivisen turvallisuuden järjestöksi, joka voisi
ennalta ehkäistä konflikteja ja luoda edellytyksiä rauhanomaiselle kehitykselle
sekä toisaalta kriisin sattuessa kykenisi suuntaamaan yhteistä toimintaa ja
voimavaroja rauhanhäiritsijää vastaan.

Päätökset toiminnasta kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi
 on tehtävä YK:n turvallisuusneuvostossa, jossa viidellä suurvallalla
on pysyvä jäsenyys ja kullakin mahdollisuus tarvittaessa estää ”vetollaan”
turvallisuusneuvoston jäsenten enemmistöllä syntyneiden päätösten
voimaantulo. Kylmän sodan aikana sattuneissa kansainvälisissä kriiseissä,
lähinnä Korean sodan alkua 1951 ja Suezin kriisiä 1956 lukuun ottamatta,
Yhdysvallat tai Neuvostoliitto yleensä mitätöivät tai estivät
syntymästä turvallisuusneuvoston päätöslauselman, joka
suuntautui niitä tai niiden suojatteja vastaan. Eräissä
tapauksissa muutkin pysyvät jäsenet, Iso-Britannia, Kiina ja
Ranska, käyttivät veto-oikeuttaan.

Edellinen Seuraava
Kaakkois-Aasia kylmän sodan päättyessä