Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

”Kolmannen maailman” kehitys
Kehitys Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa

 

Afrikassa jatkuivat alun perin siirtomaiden vapautusliikkeiden aloittamat sisällissodat muun
muassa Angolassa ja Mosambikissa. Vaikka Neuvostoliitto kytki tukitoimiin muutkin itäblokin
 maat, rasitus Neuvostoliiton taloudelle oli suhteellisesti suurempi kuin Yhdysvalloille.

Kuubalaisilla ja itäsaksalaisilla oli tärkeä rooli Afrikan sosialististen valtioiden
tukemisessa. Tämä asetelma vallitsi erityisesti Angolassa, missä käyty sisällissota
saatiin päätökseen vasta 1990-luvun alussa, kun Etelä-Afrikan
valkoinen hallitus luovutti valtaa mustalle väestölle.

Kylmän sodan asetelmien purkautuminen rauhoitti vähitellen
monia latinalaisen Amerikan konflikteja, joskaan ei aivan kaikkia.
Yhdysvaltojen tuki diktaattoreille väheni tai lakkasi kokonaan,
kun pelko kommunismin leviämisestä poistui. Eräät
vasemmistolaiset sissiliikkeet jatkavat yhä
toimintaansa, vaikka itäblokin maiden tuki päättyi
kylmän sodan myötä.

Edellinen Seuraava
Etelä-Afrikan vallanvaihto 1990-luvun alussa   Nelson Mandela   “Likaiset sodat” Etelä-Amerikassa