Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

”Kolmannen maailman” kehitys
Blokkien toiminta kriisialueilla

 

Kylmän sodan loppuvaiheissa Yhdysvallat pyrki kaikkialla
rajoittamaan Neuvostoliiton 1970-luvulla laajentamaa vaikutuspiiriä.
Kumpikin blokki tuki omia suojattejaan, olivat ne sitten hallituksia
tai kapinallisia. Molemmat blokit pitivät vallassa myös tehottomia
hallituksia ja despoottisia hallitsijoita, jos nämä vain edistivät oman
puolen etuja kylmän sodan asetelmassa.

 

Edellinen Seuraava