Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Neuvostoliiton taantuma ja sen korjausyritys
Perestroika ei auttanut


Neuvostoliiton taloudellisen ja poliittisen kehityksen “pysähtyneisyys” yhtyneenä
kilpavarustelun jatkamiseen 1980-luvun alkupuoliskolla oli perustava tekijä, joka
alkoi horjuttaa maan asemaa ja yhtenäisyyttä. Mihail Gorbatshovin 1980-luvun
puolivälissä aloittama uudistusohjelma, ”perestroika”, ei tuonut puhtia
talouteen, mutta se sai liikkeelle voimia, jotka vaativat
alueilleen laajempaa autonomiaa tai eroa Neuvostoliitosta.
Pitkään vaietut kansallisuusongelmat synnyttivät erityisesti
maan eteläosissa sisäisiä konflikteja, joita Moskovan
keskusjohto ei saanut enää hallintaansa.

 

Edellinen Seuraava