Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Neuvostoliiton taantuma ja sen korjausyritys
”Pysähtyneisyyden aika”


Ongelmat Neuvostoliitossa pahenivat myös poliittisen johdon
vanhenemisen ja virkakierron kangistumisen vuoksi. Ajanjaksoa
1970-luvun puolivälistä 1980-luvun puoliväliin on nimitetty
”pysähtyneisyyden ajaksi”. Eniten tyytymättömyys kasvoi maan
eteläosissa, missä muslimiväestön osuus oli suuri ja syntyvyys korkea.
Eteläisillä alueilla maataloustuotanto oli suurissa vaikeuksissa,
mikä myötävaikutti köyhtymiseen ja kapinamielialan kasvuun.

Edellinen Seuraava