Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Neuvostoliiton taantuma ja sen korjausyritys
Neuvostoliiton taantuman alku

 

Neuvostoliitto oli kärsinyt suuret tuhot toisessa maailmansodassa, eivätkä edes
mittavat sotakorvaukset ja Saksasta pakko-otetut tuotantovälineet ja muu
omaisuus voineet korvata kaikkia tappioita. Talouden tuotantokyky parani
1970-luvulle tultaessa ja samalla kansalaisten elintaso nousi. Kuitenkin jo
vuosikymmenen lopulla talous alkoi taantua. Sitä rasittivat korkeat
varustelukustannukset ja jäykkä rakenne, joka ei suosinut aloitteellisuutta
ja laadullisia kehitystoimia.

 

 
Edellinen Seuraava