Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Kilpavarustelun rasitus
Sotilasmenojen epätasainen jakautuminen


Varustelukilpa haittasi talouden luonnollista kehittymistä myös monissa länsimaissa, joten suhteellisen alhaisen varustelutason maat hyötyivät tilanteesta. Näihin kuului erityisesti Japani, mutta myös Saksan liittotasavallan sotilasmenot olivat verraten pienet verrattuna bruttokansantuotteeseen.

Yhdysvallat käytti 1950-luvulla noin 10 prosenttia bruttokansantuotteestaan sotilasmenoihin, vaikka meneillään ei ollut suuria sotia. Suhteellinen varustelurasitus laski suurvaltojen välisen liennytyksen ansiosta 1970-luvulla noin puoleen kylmän sodan alkuvaiheiden tasosta mutta nousi taas jyrkästi ”uuden kylmän sodan” aikaan 1980-luvulla.

Länsimaissa erityisesti rauhanliikkeet toivat julki tyytymättömyyttä varustelurasituksia kohtaan. Yhdysvallat pystyi kertyneen rikkautensa vuoksi sietämään korkeaa varusteluastetta paremmin, joten siitä seuranneet talouden vääristymät eivät heti tulleet ilmi.

 
Edellinen Seuraava