Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Poliittisten ideologioiden haalistuminen
Ideologioiden hiipuminen

 

Vuosikymmenten kuluessa vanhojen ideologioiden voima hiipui. Näin
kävi erityisesti  itäblokissa, koska kansalaiset kokivat sosialistisen
järjestelmän  jäykistyneeksi, taloudellisesti tehottomaksi ja kansalais-
vapauksia tukahduttavaksi. Myöskään läntisessä blokissa ei
Yhdysvaltojen mallin mukainen ideologia pysynyt monessakaan
maassa puhtaana. Esimerkiksi Länsi-Saksassa (Saksan liittotasavallassa)
oli vahva sosialidemokraattinen puolue, ja myös oikeistoa edustaneet
kristillisdemokraatit kannattivat käytännössä lähinnä ”sosiaalisen
markkinatalouden” oppeja ja korostivat yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta.
 

 

Edellinen Seuraava