Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Poliittisten ideologioiden haalistuminen
Neuvostoliiton johtama itäblokki

 

 

Neuvostoliitto vakiinnutti oman blokkinsa alueelle sosialismiin perustuvan poliittisen ja
taloudellisen järjestelmän, jossa aluksi oli voimakkaita stalinismin piirteitä.
Neuvostoliiton johtama ”sosialistinen leiri” pyrki esiintymään
”anti-imperialistisena” voimana, joka tuki siirtomaiden
vapautumista. Neuvostoliiton johtaman ”itäblokin”
 hallitseminen perustui paljolti kommunistipuolueiden
varaan myös sellaisissa maissa, joissa oli jätetty
rinnalle vanhojen ”blokkipuolueiden”,
esimerkiksi liberaalien tai talonpoikais-
puolueiden jäänteitä. Tällainen järjestelmä
vallitsi muun muassa Itä-Saksassa (DDR:ssä),
Puolassa ja Unkarissa.
 

Edellinen Seuraava