Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Maailmansodan voittajien maailmanjärjestys
Kylmän sodan ”maailmanjärjestyksen” muuttuminen

 

Yleistäen voidaan todeta, että koko kylmän sodan ajan vallinnut ”maailman-
järjestys” oli maailmansodan voittajien luomus, vaikka niiden riitautuminen ja
ajautuminen kylmään sotaan muovasi siitä myös kahden vastakkaisen blokin
järjestelmän. Ajan myötä ”voittajan oikeuden” poliittinen hyväksyttävyys eli
legitimiteetti alkoi heikentyä yhä enemmän.

Toisen maailmansodan häviäjiin kuuluneista valtioista erityisesti Japani ja
Saksan liittotasavalta vahvistuivat taloudellisesti 1960-luvulta alkaen,
mutta niiden poliittinen painoarvo pysyi maailmanpolitiikassa
suhteellisen vähäisenä. Niiden rinnalle alkoi nousta myös uusia
talousmahteja kuten Etelä-Korea, Kiina ja Intia. Tästä kehityksestä
aiheutui paineita kylmän sodan
järjestelmää kohtaan, sillä se ei
vastannut enää reaalisia voima-
suhteita talouden alalla vaan
 perustui lähinnä kahden ”supervallan”
 sotilaalliseen voimaan.

 
Edellinen Seuraava
Tutkimustietoa kylmän sodan päättymisen syistä