Kylmän sodan päätösvaihe   -  Syyt kylmän sodan päättymiseen

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Maailmansodan voittajien maailmanjärjestys
Kansainväliset organisaatiot

 

Toisen maailmansodan voittajat sanelivat puitteet kansainvälisille
organisaatioille, joista tärkein on edelleen YK. Siihen ei aluksi edes
kelpuutettu mukaan sodassa hävinneitä valtioita, Saksaa ja
Japania liittolaisineen. YK:n turvallisuusneuvoston kokoonpano ja
toimintaperiaate kuvastavat yhä voittaneiden suurvaltojen
vanhaa valta-asemaa.

Kansainvälisten taloudellisten organisaatioiden muodostamisessa
eniten sananvaltaa oli Yhdysvalloilla. Sen merkittävä vaikutus
päätöksentekoon on ollut nähtävissä muun muassa
Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Maailmanpankissa.

Seuraava